Chi tiết cuộc thi
Chủ đề mới của năm

Hội tụ
Ý TƯỞNG TOÀN CẦU
BỐI CẢNH ĐỊA PHƯƠNG

Giải thưởng của năm

Danh hiệu
nhà thiết kế trẻ
châu á

Cơ hội tham dự Chương trình “Design Discovery” tại Chương trình có giá trị 10.000 USD, diễn ra vào khoảng tháng 06/2026, Harvard University’s Graduate School of Design, Hoa Kỳ. 100% chi phí được tài trợ.

Giải thưởng quốc gia

02
Giải vàng

02
Giải bạc

06
Giải đồng

Mảng

Thể lệ
& quy định

Tiêu chí bài dự thi hợp lệ
Thông tin lưu ý
Cách thực nộp bài
Câu hỏi thường gặp

Đối tượng dự thi AYDA là những ai?

“…Đối tượng dự thi là các sinh viên yêu thích thiết kế kiến trúc và nội thất và đang theo học tại các trường cao đẳng, đại học trên toàn quốc….”

Tham gia ngay

Gửi thiết kế của bạn để dự thi ngay