Giải thưởng của năm

Giải thưởng
Quốc gia

Các cá nhân đoạt Giải Vàng năm 2023 trong hạng mục Thiết kế Kiến trức / Nội thất sẽ tranh tài giành GIẢI THƯỞNG QUỐC TẾ vào năm 2024

02 giải vàng: 30.000.000Đ/giải

Giải thưởng
Châu lục

Cơ hội tham dự Chương trình “Design Discovery” tại Chương trình có giá trị 10.000 USD, diễn ra vào khoảng tháng 06/2025, Harvard University’s Graduate School of Design, Hoa Kỳ. 100% chi phí được tài trợ.

** Việc chấp nhận vào Harvard GSD cần tuân theo Điều khoản & Sự chấp nhận được xác định toàn bộ và chỉ bởi Cơ quan Tuyển sinh của Harvard GSD và / hoặc các khoa của họ.

Giải nhà thiết kế trẻ
Châu Á

Ý Tưởng Màu Sắc

1.000USD

Ý Tưởng Thiết Kế Bền Vững

1.000USD

Ý Tưởng Có Tác Động Tích Cực

1.000USD

Tham gia ngay

Gửi thiết kế của bạn để dự thi ngay