Change For The Better

Một dự án nằm trong đô thị, đứng trước bối cảnh mang nhiều bất cập hiện nay như đô thị hoá, ô nhiễm, nhiệt đô thị, dịch bệnh… Con người thì đang dần khép kín và vô cảm, áp lực cuộc sống khiến mối gắn kết con người trỏ nên nhạt nhoà. Dự án hi vọng sẽ giúp người dân có cái nhìn thay đổi, thay đổi từ lối sống, giao tiếp để tạo dựng mối liên kết cộng đồng bền chặt hơn.

 

More Images

  • Lê Văn Bảo Lê Văn Bảo Lê Văn Bảo Lê Văn Bảo

Copyright © 2022 Nippon Paint Vietnam. All Right Reserved.