Chi tiết cuộc thi
Hội Tụ: Ý Tưởng Toàn Cầu - Bối Cảnh Địa Phương
Yếu tố then chốt

Sự hội tụ trong thiết kế mang ý nghĩa đối với chúng ta?

Hội tụ là khi một điểm hoặc đường gặp nhau và có xu hướng dẫn đến một kết quả hoặc kết luận chung. AYDA Awards mong muốn góp phần định hình một tương lai nơi các nhà thiết kế có nền tảng, văn hóa và khu vực khác nhau có thể học hỏi lẫn nhau, từ đó đưa ra giải pháp mang đến sự thay đổi tích cực cho các thách thức mà xã hội đang phải đối mặt.

Dù chịu nhiều tác động đáng kể từ Covid-19 nhưng tương lai của nhân loại không vì thế mà trở nên ảm đạm. Điểm tích cực từ cuộc chiến với đại dịch là một quá trình thúc đẩy sự hội tụ để chúng ta nhận ra thế giới đang được kết nối hơn bao giờ hết. Với mục tiêu trở thành những nhà lãnh đạo tương lai trong lĩnh vực thiết kế, chúng ta có khả năng chú ý đến các xu hướng và vấn đề mới nổi đòi hỏi sự hợp tác giữa cộng đồng địa phương và các phong trào toàn cầu nhằm góp phần giải quyết các vấn đề thực sự quan trọng — chúng ta không hề đơn độc trong hành trình này.

Thế giới có thể rộng lớn cùng sự khác biệt về quốc tịch, ngôn ngữ, tín ngưỡng và văn hóa, nhưng chúng ta luôn có một danh xưng chung – loài người. Dù mang màu da, sắc tộc hay văn hóa nào, các nhà thiết kế nên cộng tác và hội tụ bằng cách sử dụng ngôn ngữ thiết kế phổ quát và vận dụng năng lực chuyên môn để cùng nhau xây dựng một tương lai với nhiều tiềm năng phát triển cho thế hệ tiếp theo.

Vai trò của một nhà thiết kế có tầm nhìn là nhìn thấy một tiêu chuẩn cao hơn để đạt đến và vượt qua. Do đó, các nhà thiết kế phải xem xét đến nhiều yếu tố sẽ góp phần ảnh hưởng đến tuổi thọ và sự phù hợp trong từng dự án, cũng như cách dự án có thể giúp mọi người vượt qua các thời điểm khó khăn.

Nắm bắt khái niệm hội tụ – sẽ góp phần giúp bạn cởi mở và nhạy bén hơn để nhìn nhận các xu hướng và nhu cầu của thời đại ngay trong cộng đồng của chính mình và truyền đạt điều đó với thế giới. Sau cùng, cô đọng bằng giải pháp có thể nhân rộng cho các vùng xung quanh, tại những khu vực có những thách thức tương tự.

Thể lệ & quy định

Participants must agree to these rules & regulations in order to register for the Asia Young Designer Awards (AYDA).

 • Participants must be enrolled in interior design, architectural and/or other relevant courses at an educational institution upon the time of submission.
 • Participants will be disqualified if the participant is found to have graduated upon the time of submission.
 • This award is open to all interior design students in their second year and above, as well as architectural students in their third year and above.
 • Participants must have less than one (1) year of professional working experience. University/college mandated internships are considered as professional work experience if the one (1) year internship period happens after the participant has graduated.
 • Only one entry is allowed per student.
 • Entries must strictly conform to the submission guidelines and must be submitted to the contest coordinator of each school (whenever applicable).
 • The final date of entry is 10.12.2022.
 • All entries shall become the property of Nippon Paint Group of Companies.
 • The Judges’ decisions are final.
 • Shortlisted candidates will be notified to make an oral presentation as part of the final judging procurement.
 • Winners will be notified to attend a ceremony. Winning entries may be featured in marketing and promotional materials as deemed appropriate by the organizer and sponsor.
 • Winners will bear all the expenses for travel costs and other incidentals relating to their appearance at the national launch, oral presentation and national level award ceremony.
 • Prizes are non-transferable and non-exchangeable for cash or credit.
 • The organizer reserves the right to substitute prizes with another product of similar retail value without prior notice.
 • All participating students need to have a valid passport at the time of application.
 • Only international grand title winners that have been awarded the title of Asia Young Designer of the Year are not allowed to participate in future Asia Young Designer Award competition. We welcome repeat applications whenever possible.
HỘI TỤ: Ý TƯỞNG TOÀN CẦU - BỐI CẢNH ĐỊA PHƯƠNG
Yếu tố then chốt

Sự hội tụ trong thiết kế mang ý nghĩa đối với chúng ta?

Hội tụ là khi một điểm hoặc đường gặp nhau và có xu hướng dẫn đến một kết quả hoặc kết luận chung. AYDA Awards mong muốn góp phần định hình một tương lai nơi các nhà thiết kế có nền tảng, văn hóa và khu vực khác nhau có thể học hỏi lẫn nhau, từ đó đưa ra giải pháp mang đến sự thay đổi tích cực cho các thách thức mà xã hội đang phải đối mặt.

Dù chịu nhiều tác động đáng kể từ Covid-19 nhưng tương lai của nhân loại không vì thế mà trở nên ảm đạm. Điểm tích cực từ cuộc chiến với đại dịch là một quá trình thúc đẩy sự hội tụ để chúng ta nhận ra thế giới đang được kết nối hơn bao giờ hết. Với mục tiêu trở thành những nhà lãnh đạo tương lai trong lĩnh vực thiết kế, chúng ta có khả năng chú ý đến các xu hướng và vấn đề mới nổi đòi hỏi sự hợp tác giữa cộng đồng địa phương và các phong trào toàn cầu nhằm góp phần giải quyết các vấn đề thực sự quan trọng — chúng ta không hề đơn độc trong hành trình này.

Thế giới có thể rộng lớn cùng sự khác biệt về quốc tịch, ngôn ngữ, tín ngưỡng và văn hóa, nhưng chúng ta luôn có một danh xưng chung – loài người. Dù mang màu da, sắc tộc hay văn hóa nào, các nhà thiết kế nên cộng tác và hội tụ bằng cách sử dụng ngôn ngữ thiết kế phổ quát và vận dụng năng lực chuyên môn để cùng nhau xây dựng một tương lai với nhiều tiềm năng phát triển cho thế hệ tiếp theo.

Vai trò của một nhà thiết kế có tầm nhìn là nhìn thấy một tiêu chuẩn cao hơn để đạt đến và vượt qua. Do đó, các nhà thiết kế phải xem xét đến nhiều yếu tố sẽ góp phần ảnh hưởng đến tuổi thọ và sự phù hợp trong từng dự án, cũng như cách dự án có thể giúp mọi người vượt qua các thời điểm khó khăn.

Nắm bắt khái niệm hội tụ – sẽ góp phần giúp bạn cởi mở và nhạy bén hơn để nhìn nhận các xu hướng và nhu cầu của thời đại ngay trong cộng đồng của chính mình và truyền đạt điều đó với thế giới. Sau cùng, cô đọng bằng giải pháp có thể nhân rộng cho các vùng xung quanh, tại những khu vực có những thách thức tương tự.

Thể lệ & quy định

Participants must agree to these rules & regulations in order to register for the Asia Young Designer Awards (AYDA).

 • Participants must be enrolled in interior design, architectural and/or other relevant courses at an educational institution upon the time of submission.
 • Participants will be disqualified if the participant is found to have graduated upon the time of submission.
 • This award is open to all interior design students in their second year and above, as well as architectural students in their third year and above.
 • Participants must have less than one (1) year of professional working experience. University/college mandated internships are considered as professional work experience if the one (1) year internship period happens after the participant has graduated.
 • Only one entry is allowed per student.
 • Entries must strictly conform to the submission guidelines and must be submitted to the contest coordinator of each school (whenever applicable).
 • The final date of entry is 10.12.2022.
 • All entries shall become the property of Nippon Paint Group of Companies.
 • The Judges’ decisions are final.
 • Shortlisted candidates will be notified to make an oral presentation as part of the final judging procurement.
 • Winners will be notified to attend a ceremony. Winning entries may be featured in marketing and promotional materials as deemed appropriate by the organizer and sponsor.
 • Winners will bear all the expenses for travel costs and other incidentals relating to their appearance at the national launch, oral presentation and national level award ceremony.
 • Prizes are non-transferable and non-exchangeable for cash or credit.
 • The organizer reserves the right to substitute prizes with another product of similar retail value without prior notice.
 • All participating students need to have a valid passport at the time of application.
 • Only international grand title winners that have been awarded the title of Asia Young Designer of the Year are not allowed to participate in future Asia Young Designer Award competition. We welcome repeat applications whenever possible.
Tham gia ngay

Gửi thiết kế của bạn để dự thi ngay