Việt Nam

NGUYỄN MINH HOÀNG

Fill THE FOREST

Đồ  án lấy cảm hứng từ rừng thông, hỉnh ảnh những ngôi nhà dân tộc Tây Nguyên cũng như họa tiết nơi đây. Concept đưa ra là sự lặp lại của hình ống phễu – một sự liên tưởng về sự phát triển của những chiếc cây – cao lên và lan tỏa. Sự lặp lại này tạo ra những vùng không gian âm hay không gian trống ở giữa có hình dáng giống với form căn nhà sàn truyền thống Tây Nguyên. Mỗi chiếc phễu này sẽ được sử dụng trồng cây thông rừng, cây thông sẽ phát triển rễ cây thẳng xuống đất chứ không đơn thuần là trồng cây trên mái. Ý niệm mà đồ án mang lại nằm trong những chiếc phễu đó, những chiếc phễu chứa đựng “gốc rễ” và sự sống, sự phát triển, cũng giống như cái gốc làm nên con người, nhắc nhở con người chúng ta về bản sắc, văn hóa, quá khứ – hiện tại, từ đó lan tỏa, phát triển và hướng đến tương lai.

Danh sách ảnh
Tham gia ngay

Gửi thiết kế của bạn để dự thi ngay