Về cuộc thi

Giải thưởng Thiết kế AYDA Awards

AYDA Awards được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2008 như một phần trong tầm nhìn của tập đoàn Nippon Paint nhằm nuôi dưỡng thế hệ tài năng thiết kế tương lai.

Mảng
Hãy bắt đầu
Hành trình ayda
Hồ sơ ayda
Đơn đăng ký
Bộ chíp màu
Thư viện
Tham gia ngay

Gửi thiết kế của bạn để dự thi ngay